måndag 1 augusti 2011

Arvegods (333 av 365)

Det här är bara några av alla träd jag ärvde av min styvfar. Jag valde att fotografera granar eftersom större delen av fastigheten, som är på totalt 150 hektar (1 500 000 kvm), består av granskog. För ca 10 år sedan gjorde jag en avverkning och vi planterade under några somrar ungefär 30 000 granplantor. De växer och frodas och snart måste vi röja sly runt dessa granar så att de kan växa och bli avverkningsdugliga om sådär 70 år !!

Just det här skogspartiet har inte rörts på många år.....

Inga kommentarer: